Gyldighetsperioder for de ulike utgivelsene

Under følger en oversikt over utgivelsesdatoene for de ulike områdene. Alle guidene er gyldige i 12 måneder gjeldende fra utgivelsesdato.

1. april (gyldig til 1. april påfølgende år)
 • Østfold
 • Vestfold
 • Grenland

1. mai
(gyldig til 1. mai påfølgende år)
 • Mjøsregionen
 • Agder
 • Møre & Romsdal

1. oktober
(gyldig til 1. oktober påfølgende år)
 • Oslo & Akershus
 • Bergen & Omegn

1. november
(gyldig til 1. november påfølgende år)
 • Stavanger & Omegn
 • Buskerud

1. desember
(gyldig til 1. desember påfølgende år)
 • Trøndelag
 • Haugalandet