Om Enjoy

Enjoy Bonusguiden gir 15-30 % rabatt hos kjente og lokale butikker i alle våre 14 områder. Enjoy speiler en families behov og du vil derfor få rabatter i butikker, på aktiviteter og på tjenester innenfor de aller fleste bransjer. Enjoy gir også rabatter på lokale spisesteder der rabatten varierer mellom 2 for 1 og pakkepris med 25 % rabatt.

Det er hovedsakelig idretten i Norge som står for salget av Enjoy. Det er viktig at våre samarbeidsforeninger opplever oss som en god samarbeidspartner og vi tilbyr derfor en helt risikofri dugnad. Det er både enkeltlag og hele klubber som bruker Enjoy som dugnadspartner.

For våre fordelspartnere som gir rabatter ønsker vi å bidra til mer lokal handel samtidig som vi knytter næringslivet og den lokale idretten tettere sammen. Flere og flere ser verdien av denne typen markedsføring, der man samtidig gir noe tilbake til samfunnet. Enjoy består av flere uavhengige, både kjente og mindre kjente fordelspartnere. I tillegg samarbeider vi med flere større kjeder, på både nasjonalt og regionalt nivå. 

Vi oppfordrer alle til å kjøpe Enjoy Bonusguiden; du støtter idretten samtidig som du selv sparer mye penger hos de lokale butikkene.

Enjoy Bonusguiden ble første gang utgitt i 2002 i Oslo og siden den gang har vi vokst til det omfattende produktet det er i dag. I 2011 ble det solgt over 120 000 eksemplarer av Enjoy Bonusguiden. Våren 2012 lanserte vi Enjoy i både Tromsø og Møre & Romsdal. Høsten 2012 utvidet vi med ytterligere to områder, og lanserte Enjoy i Ringerike & Hadeland, og Haugalandet & Stord. Vi har fortsatt potensiale til å utvide, og håper å lansere ytterligere områder i tiden som kommer.