Hvor utgis Enjoy?

Under følger en oversikt over våre utgivelser. Alle guidene er gyldige i 12 måneder gjeldende fra utgivelsesdato.

De fleste foreningene ønsker guidene levert ved utgivelse, men mange foreninger selger Enjoy t-tre måneder etter utgivelsesdato dersom det er mer hensiktsmessig med tanke på foreningens øvrige aktiviteter. Selv da har de som kjøper Enjoy god tid til å benytte seg av alle rabattene. I guidene er det derfor ikke oppgitt noen ”gyldig fra”-dato, kun ”gyldig til”.

1. april (gyldig til 1. april påfølgende år)
 • Østfold
 • Vestfold
 • Grenland

1. mai (gyldig til 1. mai påfølgende år)
 • Mjøsregionen
 • Agder
 • Møre & Romsdal

1. oktober (gyldig til 1. oktober påfølgende år)
 • Oslo & Akershus
 • Bergen & Omegn

1. november (gyldig til 1. november påfølgende år)
 • Stavanger & Omegn
 • Buskerud

1. desember (gyldig til 1. desember påfølgende år)
 • Trøndelag
 • Haugalandet